[HONEYDEAL] USB Kingston DT100G3 16GB 3.0

149.142 đ
192.290 đ
-22%

USB Kingston DT100G3 128GB 3.0

1.017.730 đ
1.149.050 đ
-11%

USB Kingston Data Traveler DT50 32GB 3.0

229.810 đ
356.440 đ
-36%

USB Toshiba Owahri Metal 32GB 2.0

261.702 đ
299.222 đ
-13%

USB Apacer AH321 16GB 2.0 - Đen đỏ

149.142 đ
234.500 đ
-36%

USB Apacer AH332 16GB 2.0 - Đen tím

149.142 đ
234.500 đ
-36%

USB Apacer AH321 32GB 2.0 - Đen đỏ

234.500 đ
318.920 đ
-26%

USB Apacer AH334 16GB 2.0 - Starry blue

149.142 đ
234.500 đ
-36%

USB Apacer AH334 32GB 2.0 - Rose pink

222.775 đ
318.920 đ
-30%