USB Kingston DT100G3 128GB 3.0

1.017.730 đ
1.149.050 đ
-11%

USB Kingston Data Traveler DT50 32GB 3.0

229.810 đ
356.440 đ
-36%

USB Toshiba Owahri Metal 32GB 2.0

261.702 đ
299.222 đ
-13%

USB Toshiba Yamabiko White 64GB 2.0

383.642 đ
430.542 đ
-11%

USB Apacer AH321 16GB 2.0 - Đen đỏ

149.142 đ
234.500 đ
-36%

USB Apacer AH326 16GB 2.0 - Trắng

149.142 đ
234.500 đ
-36%

USB Apacer AH326 32GB 2.0 - Đen

234.500 đ
318.920 đ
-26%

USB Apacer AH333 16GB 2.0 - Ivory white

149.142 đ
234.500 đ
-36%