USB Kingston DT100G3 32GB 3.0

304.850 đ
346.122 đ
-12%

USB Kingston DTMicro DTMC3 32GB 3.1/3.0

374.262 đ
402.402 đ
-7%

USB Team Group 2.0 8GB C171

130.382 đ
177.282 đ
-26%

USB 3.0 bảo mật Silicon Power G50 64GB

1.340.402 đ
1.406.062 đ
-5%

USB Toshiba Owahri Metal 32GB 2.0

261.702 đ
299.222 đ
-13%

USB Toshiba Yamabiko White 64GB 2.0

383.642 đ
430.542 đ
-11%

USB Apacer AH223 16GB 2.0 - Trắng hồn

149.142 đ
234.500 đ
-36%

USB Apacer AH321 16GB 2.0 - Đen đỏ

149.142 đ
234.500 đ
-36%