Sinh tố cầm tay Comet 700W CM9538W

640.654 đ
1.022.420 đ
-37%

Sinh tố cầm tay Comet 700W CM9539W

692.244 đ
1.125.600 đ
-39%

Máy ép chậm Comet CM9628

3.506.244 đ
5.740.560 đ
-39%

Máy xay ép đa năng Comet 450W CM9828N

879.844 đ
1.453.900 đ
-39%

Máy ép trái cây Comet 600W CM9836

922.054 đ
1.491.420 đ
-38%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9959

598.444 đ
984.900 đ
-39%

Máy xay sinh tố Comet 1.5L CM9978G

504.644 đ
844.200 đ
-40%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9983P

504.644 đ
834.820 đ
-40%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9985G

453.054 đ
722.260 đ
-37%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9985P

453.054 đ
722.260 đ
-37%

Máy xay sinh tố Comet 1.5L CM9996Y

527.391 đ
811.370 đ
-35%

Máy xay ép đa năng Comet 1L CM9998S

692.244 đ
1.172.500 đ
-41%

Máy xay sinh tố 1.25L Taka TKE502

410.516 đ
436.170 đ
-6%

Máy xay sinh tố 1.25L Taka TKE504

953.449 đ
1.013.040 đ
-6%

Máy xay sinh tố TAKA TKE506A - MK

468.062 đ
680.050 đ
-31%

Máy xay sinh tố Osaka 1.5L-BL629

680.050 đ
1.062.097 đ
-36%

Máy xay ép đa năng Osaka-BL719

1.124.662 đ
1.462.061 đ
-23%

Máy xay ép đa năng Osaka-BL639

1.227.842 đ
1.596.195 đ
-23%