Máy xay ép đa năng Comet 450W CM9828N

879.844 đ
1.453.900 đ
-39%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9959

598.444 đ
984.900 đ
-39%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9976W

410.844 đ
684.740 đ
-40%

Máy xay sinh tố Comet 1.5L CM9978G

504.644 đ
844.200 đ
-40%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9983P

504.644 đ
834.820 đ
-40%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9985P

453.054 đ
722.260 đ
-37%

Máy xay sinh tố Comet 1.5L CM9986

410.844 đ
628.460 đ
-35%

Máy xay sinh tố Comet 1.5L CM9996G

504.644 đ
811.370 đ
-38%

Máy xay sinh tố Comet 1.5L CM9996Y

527.391 đ
811.370 đ
-35%

Máy xay ép đa năng Comet 1L CM9998R

692.244 đ
1.172.500 đ
-41%

Máy xay ép đa năng Comet 1L CM9998S

692.244 đ
1.172.500 đ
-41%

Máy xay sinh tố TAKA TKE506A

468.062 đ
680.050 đ
-31%

Máy xay sinh tố 1.25L Taka TKE502

410.516 đ
436.170 đ
-6%

Máy xay sinh tố 1.25L Taka TKE504

953.449 đ
1.013.040 đ
-6%

Máy xay sinh tố TAKA TKE506A - MK

468.062 đ
680.050 đ
-31%

Máy xay sinh tố Sato 1.5L MX6855

374.262 đ
492.450 đ
-24%

Máy xay sinh tố Osaka 1.5L-BL619

797.300 đ
1.036.490 đ
-23%

Máy xay ép đa năng Osaka-BL719

1.124.662 đ
1.462.061 đ
-23%

Máy xay ép đa năng Osaka-BL639

1.227.842 đ
1.596.195 đ
-23%

Máy xay ép đa năng Osaka-BL799

1.591.786 đ
2.069.322 đ
-23%