Máy ép chậm Comet CM9628

3.506.244 đ
5.740.560 đ
-39%

Máy xay ép đa năng Comet 450W CM9828N

879.844 đ
1.453.900 đ
-39%

Máy ép trái cây Comet 600W CM9836

922.054 đ
1.491.420 đ
-38%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9976G

410.844 đ
684.740 đ
-40%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9976W

410.844 đ
684.740 đ
-40%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9985G

453.054 đ
722.260 đ
-37%

Máy xay sinh tố Comet 1.25L CM9985P

453.054 đ
722.260 đ
-37%

Máy xay ép đa năng Comet 1L CM9998R

692.244 đ
1.172.500 đ
-41%

Máy xay sinh tố 1.25L Taka TKE503

537.474 đ
609.700 đ
-12%

Máy xay sinh tố 1.25L Taka TKE502

410.516 đ
436.170 đ
-6%

Máy xay sinh tố TAKA TKE506A - MK

468.062 đ
680.050 đ
-31%

Máy xay ép đa năng Osaka-BL719

1.124.662 đ
1.462.061 đ
-23%

Máy xay ép đa năng Osaka-BL799

1.591.786 đ
2.069.322 đ
-23%