Cây Nước Nóng Lạnh Kangaroo KG31

1.829.100 đ
2.204.300 đ
-17%

Tủ Đông Kadeka KCFV-350DC (300L)

5.814.662 đ
6.838.020 đ
-15%

Tủ Mát Sanaky VH-358W (290L)

7.025.620 đ
9.267.440 đ
-24%

Tủ Đông Sanaky VH-255A2 (195L)

4.360.762 đ
5.299.700 đ
-18%

Tủ Đông Sanaky VH-3699A1 (260L)

5.214.342 đ
6.331.500 đ
-18%

Tủ Đông Sanaky VH-285W2 (220L)

4.689.062 đ
5.674.900 đ
-17%

Tủ Đông Sanaky VH-365W2 (260L)

4.923.562 đ
5.928.160 đ
-17%

Tủ Đông Sanaky VH-405W2 (280L)

5.298.762 đ
6.444.060 đ
-18%

Máy Lạnh Panasonic KC9QKH-8 (1.0 HP)

6.650.420 đ
8.066.800 đ
-18%

Máy Lạnh Daikin FTNE50MV1V/RNE50MV1V (2.0 HP)

13.966.820 đ
16.227.400 đ
-14%