Bàn là hơi nước Electrolux ESI6123

1.077.762 đ
1.491.420 đ
-28%

Bàn ủi hơi nước Electrolux ESI4015

374.262 đ
481.194 đ
-22%

Bàn ủi hơi nước Electrolux ESI5116

449.302 đ
581.560 đ
-23%

Bếp tủ liền lò Electrolux EKI64500OX 54L

18.572.400 đ
21.620.900 đ
-14%

Bình siêu tốc Electrolux EEK5604S 1,5L

1.012.102 đ
1.585.220 đ
-36%

Bình siêu tốc Electrolux EEK5604S 1,5L

1.022.420 đ
1.975.428 đ
-48%

Bình siêu tốc Electrolux EEK5604S 1,5L

1.022.420 đ
1.975.428 đ
-48%

Bếp gas dương Electrolux ETG728GKR

1.585.220 đ
1.911.644 đ
-17%

Bếp gas dương Electrolux ETG729GKTR

1.800.022 đ
2.429.420 đ
-26%

Bếp gas âm 2 lò Electrolux EGG7627EK

3.648.820 đ
4.677.806 đ
-22%

Bếp gas âm Electrolux EGT7627CK (Đen)

4.211.620 đ
4.501.462 đ
-6%

Bếp gas âm Electrolux EGT7627CK (Đen)

4.211.620 đ
5.279.064 đ
-20%

Bếp gas âm Electrolux EGT7627EG (Đen)

4.024.020 đ
4.211.620 đ
-4%

Bếp gas âm Electrolux EGT7627EG (Đen)

4.024.020 đ
5.159.000 đ
-22%

Bếp gas âm Electrolux EGT7627EG (Đen)

4.023.082 đ
4.774.420 đ
-16%

Bếp gas âm Electrolux EGT7637CK (Đen)

4.962.020 đ
6.241.452 đ
-20%

Bếp gas âm Electrolux EGT7637CK (Đen)

4.962.020 đ
5.337.220 đ
-7%

Bếp gas âm Electrolux EGT8028CK (Đen)

4.493.020 đ
5.640.194 đ
-20%

Bếp gas âm Electrolux EGT8028CK (Đen)

4.454.562 đ
5.337.220 đ
-17%

Bếp âm điện từ Electrolux EHI727BA (Đen)

12.474.462 đ
13.854.260 đ
-10%